Хладилните камери са термо изолирани помещения за съхранение на различни видове хранителни продукти, плодове, зеленчуци, месо , риба тестени и млечни изделия. В тях също се съхраняват и продукти от химическата фармацевтичната и други индустрии. Те могат да бъдат от масивни конструкции термо изолирани с фибран, стиропор и други изолационни материали покрити с предпазващ слой. Съвременните камери биват изграждани от различни по дебелина термо панели  термо панелът е само носещ се и в повечето случаи не необходимо изграждането на допълнителни укрепващи конструкции. В зависимост от предназначението си камерите биват :средно температурни плюсови за съхранение и охлаждане на продукти с температури t>0⁰C, нискотемпературни минусови за съхранение и замразяване на различни продукти с температури  t -18÷-25⁰C, шокови хладилни камери за бързо замразяване на продукти с температури t -25÷-35⁰C.

ФРИГО ДИЗАЙН ЕООД предлага проектиране ,доставка , изграждане и монтаж на хладилни камери ,и хладилно оборудване. Добре подбраното хладилно оборудване осигурява енергийна ефективност ,и ниски експлоатационни разходи.

Камерите cе изчисляват и изработват по размери зададени от клиента.

Детайли на хладилните камери

  • Изолационна конструкция от термо панели с различна дебелина в зависимост от предназначението на хладилните камери δ=60,80,100,120,140,160mm и др. Панелите са с широчина 1000mm и дължина до 13500mm.

  • Хладилна врата въртяща или плъзгаща в зависимост от мястото  височината и начина на вкарване на стоката.

  • Хладилно оборудване в зависимост от броя на камерите и натоварването може да бъде отделни агрегати за всяка камера, при малко на брой камери.

  • Хладилна централа, за по добра енергийна ефективност .

  • Мониторинг и отдалечен контрол.

Ние предлагаме хладилно оборудване на лидерите в бранша:

BITZER, FRASCOLD, DORIN, DANFOSS Tecumseh , embraco , GUNTNER, GEA.

Средно температурни – плюсови

Средно температурните-плюсови камери се използват за съхранение и охлаждане на продукти с температури  до 0⁰C при тяхното изграждане не е необходима изолация на пода както и дебелината на изолацията да не надвишава 100mm

Ниско температурни – минусови

Ниско температурните камери се използват за съхранение  и замразяване на продукти с температури -18÷-25C при тяхното изграждане е задължително подът да бъде изолиран минимална дебелина на изолацията използвана за пода  и ограждащата конструкция е 100mm.

Шокови камери

За бързото замразяване на хранителни и др. продукти се използват  шокови камери с температури -25÷-35C при тяхното изграждане е задължително подът да бъде изолиран минимална дебелина на изолацията използвана за пода и ограждащата конструкция е 140mm

Как протича процесът на работа?